Lesmateriaal “Zwarte Piet is een racistisch overblijfsel uit een verleden tijd!?”

Lesmateriaal behorende bij het artikel Oordelen over Zwarte Piet. Geschiedenis levert onderbouwing in actuele discussie. van Rob Verheijen en Anne van Duuren, Kleio 6, 2014

Verantwoording opdracht Zwarte Piet OB en BB
Lesopzet onderbouw
Werkblad onderbouw
Bronnen ronde 2 en afbeeldingen onderbouw
Antwoordmodel onderbouw
Lesopzet bovenbouw
Werkblad bovenbouw
Bronnen ronde 2 en afbeeldingen bovenbouw
Antwoordmodel bovenbouw


Ramses Peters