Opdracht over de schuldvraag bij de Holocaust

Uitgewerkte opdracht bij het artikel Wie is de dader? Leerlingen denken na over de complexiteit van de Holocaustschuldvraag van Daan Schuijt, Kleio 2, 2016

uitwerking opdracht 100% schuld

 


Ramses Peters