Bronnenopdracht: Omgang met de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië

Wie was Joop Hueting? Wat is de Excessennota? Waarom startte er pas in 2017 een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van geweld door Nederlandse soldaten in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd? Aan de hand van bronnen komen leerlingen tot antwoorden op deze vragen. Deze opdracht gaat over hoe na 1950 in Nederland werd teruggekeken op de onafhankelijkheidsstrijd.

Advertentie