Chatten met Napoleon

Een interviewgesprek voeren met Napoleon (of een ander historisch persoon). Op basis van de uitkomst uit dit interview en de geselecteerde primaire bronnen van de docent trekken leerlingen een conclusie.
‘Napoleon schrijft een blog op een computer’ gegenereerd door algoritme Dall-E 2

Wie?

Leerlingen uit elke klas, ongeacht niveau. De docent moet hierbij wel rekening houden met het thema, niveau en complexiteit van het de persoon/thema. De differentiatie zou kunnen toegepast worden in het geven van de startvraag, selectie van bronnen, etc.  

Wanneer?

Ter concretisering van de persoon Napoleon en/of de een gebeurtenis zoals de slag bij Waterloo.

Hoe lang?

1 les van 50 minuten.

Hoe werkt het?

Stap 1: Het gebruik van ChatGPT.

Je vertelt aan het programma dat je wilt dat hij antwoord geeft alsof hij Napoleon Bonaparte is. Stel het programma bijvoorbeeld de volgende vraag: Vertel vanuit de ik-persoon als Napoleon Bonaparte waarom je de slag bij Waterloo verloor.

Stap 2: In kaart brengen van de respons.

Laat leerlingen in kaart brengen wat het antwoord is. Wat waren oorzaken voor het verlies van de slag bij Waterloo?

Stap 3: Voeg bronnen toe.

Laat leerlingen (primaire) bronnen lezen over de slag bij Waterloo. Leg de oorzaken die ze daar vinden naast het antwoord van ChatGPT. Waar zien ze overeenkomsten/verschillen? Trekt Napoleon, in de vorm van de chatbot, een goede conclusie?

Stap 4: Voeg informatie toe. (bovenbouw toevoeging)

Leerlingen vinden mogelijk meer oorzaken dan beschreven staan in het antwoord van de chatbot. Deze informatie kunnen zij dan ook stoppen in een vraag aan de chatbot.
Bijvoorbeeld: ‘Ik las dat de drassige weides een rol hebben gespeeld in je verlies bij Waterloo, klopt dat?’ De chatbot zal op basis van deze toevoeging zijn informatie gaan uitbreiden.

Stap 5: Perspectief bepalen

Vergelijk het perspectief van de geselecteerde bronnen met het perspectief van Napoleon in ChatGPT. Welke conclusie kun je op basis van deze perspectiefvergelijking trekken?

Stap 6: Concluderen

Geeft chatbot Napoleon een gedegen antwoord of zitten er hiaten in het systeem? Welke informatie zou je toevoegen/weglaten uit het antwoord van de chatbot?


Wat levert het op?

De werkvorm levert op dat leerlingen actief een bepaald thema of ontwikkeling uitwerken op een creatieve manier. In plaats van een statische bronanalyse kunnen zij een historisch persoon bevragen en verwerven zij kennis en werken ze met bronvaardigheden, maar ook hun vaardigheden rondom argumentatie.

Lees ook het artikel ‘Chatten met Napoleon‘ over de kansen en uitdagingen van AI in de les.

Advertentie