De dekolonisatie van Indonesië in beeld

Door historische foto’s te koppelen aan historische gebeurtenissen of begrippen, leren leerlingen beeldbronnen te analyseren en de verbinding te leggen met hun eigen kennis. Lukt het hun door goed samen te werken de juiste koppelingen te maken?

Advertentie