De opvoeding van de kinderen van Clovis

Dit lesmateriaal is gemaakt door Bart den Uyl en past bij het schilderij van Lourens Alma-Tadema ‘De opvoeding avn de kinderen van Clovis’ uit Kleio 3, 2018.

Advertentie