Identiteitsvorming in de geschiedenisles

Met een didactisch stappenplan kun je leerlingen laten nadenken over zichzelf in relatie tot het vak. Het lesmateriaal hoort bij het artikel over het Didatische Stappenplan Identiteitsvorming (Kleio 4, 2021) door Rémi Hartel en Koen Heskens

Geschiedenisdocenten leiden hun leerlingen op tot kleine historici. Maar wat als we meer aandacht zouden besteden aan identeitsvorming?

Advertentie