Levenslijn staatsgezinden & oranjegezinden

Dit lesmateriaal is gemaakt door Owen Lammertink in Kleio 2, 2022.

Het jaar 1672 luidde het einde in van de Gouden Eeuw. In de Republiek leidde dit ertoe dat
de al lang aanwezige wrijving tussen de staatsgezinden en Oranjegezinden tot uitbarsting
kwam. Johan de Witt moest als raadpensionaris, de belangrijkste staatsman op dat moment,
plaatsmaken voor stadhouder Willem III. Leerlingen verplaatsen zich in een staatsgezinde en
Oranjegezinde en geven aan hoe zij op specifieke gebeurtenissen vanaf 1648 zouden hebben
gereageerd.

Advertentie