Met een avatar door de Gouden Eeuw

Hoe zou het leven er tijdens de Nederlandse Opstand of tijdens de Gouden Eeuw uit zien? Lesmateriaal gemaakt door Maurits Bredius bij zijn artikel in Kleio 3, 2021.

In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag met een avatar, een fictief historisch personage dat ooggetuige is van de belangrijkste gebeurtenissen in de zestiende en zeventiende eeuw. Leerlingen gaan op deze manier aan de slag met een complexe vaardigheid: het inleven in een
persoon en daarbij gebruikmaken van multiperspectiviteit.

Advertentie