Sieraden in de Republiek

Hoort bij het artikel “Bling bling in de Republiek” van Oscar Gelderblom en Nathalie Lagoutte, Kleio 3, 2014

Wie goed kijkt naar bewaard gebleven portretten uit de Gouden Eeuw ziet verrassend veel kostbare juwelen: gouden en zilveren hangers, broches en gespen, armbanden en oorbellen—de meesten versierd met edelstenen. Met deze les kunt u de leerlingen vanuit hun eigen belevingswereld terugvoeren naar de Gouden Eeuw en de wijze waarop mannen en vrouwen uit verschillende sociale groepen sieraden gebruikten om zich te onderscheiden van anderen, om hun groepsidentiteit te benadrukken, of als appeltje voor de dorst.

Door leerlingen na te laten denken over de herkomst van deze sieraden en de waarde die hun dragers eraan hechtten, gaat de historische context De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1515-1648 (met name kenmerkende aspecten 14, 24, 25) leven. De verovering van Indië, de bloei van de kunsten en de opkomst van de stedelijke burgerij zijn beter te begrijpen door de sieraden van verschillende sociale groepen te onderzoeken. De les helpt leerlingen ook bij het aanleren van vaardigheden met betrekking tot historisch denken en redeneren (domein A, nummers 7, 12-15).

Het lesmateriaal is geschikt voor examenkandidaten Havo en VWO en  bestaat uit verschillende onderdelen die afzonderlijk of in combinatie met  elkaar gebruikt kunnen worden.

Downloads bij dit lesmateriaal

Advertentie