Werkvorm ‘De slimste’ Democratie en Rechtstaat

Dit lesmateriaal hoort bij het artikel ‘Wie is de slimste leerling. Populaire quiz als werkvorm in de klas’ door Lisa Oskamp (Kleio 7, 2018)

Advertentie