Yo, wij gaan AI beaten!

Bij mijn eerste kennismaking met ChatGPT was ik onder de indruk van de technologie. Al snel zag ik dat er bij nader inzien veel op de kwaliteit van de gepresenteerde antwoorden aan te merken was. Daar moest ik meer van weten en mijn leerlingen ook!

Ons vak leent zich uitstekend om leerlingen te leren kritisch met informatie om te gaan. ChatGPT bood de mogelijkheid om dit eens op een andere manier te doen. Daarom gaf ik mijn leerlingen uit havo 4 en vwo 5 de opdracht om een door ChatGPT gegenereerd essay kritisch te bekijken en te verbeteren. De meesten hadden al van de tool gehoord via bijvoorbeeld YouTubers. Na bespreking van de tool en mijn idee waren ze enthousiast: “Yo, wij gaan AI beaten!”
 
Dit was de opdracht die ik ze gaf:

  1. Kies een kenmerkend aspect uit tijdvak 1 t/m 4. Dat mogen ook twee kenmerkende aspecten zijn die met elkaar samenhangen. Deel dit onderwerp met de docent.
  2. De docent laat ChatGPT een essay schrijven over jouw keuze. Hij stuurt dit jou toe.
  3. Jij gaat het door AI gegenereerde essay ontleden en verbeteren. Dit doe je door:
  4. aan te geven welke informatie juist is,
  5. aan te geven welke informatie niet juist is,
  6. welke informatie overbodig is,
  7. welke informatie ontbreekt,
  8. concrete voorbeelden toe te voegen,
  9. enzovoort.

Je mag dit doen door commentaar te geven bij het oorspronkelijke essay of door het schrijven van een nieuwe verbeterde versie.

  • Ondersteun je opmerkingen en commentaren met informatiebronnen zoals bijvoorbeeld het handboek, een website of een video. Vermeld iedere gebruikte bron door het invoegen van een voet- of eindnoot volgens de APA-richtlijnen.

De opdracht werd afgesloten met een individueel gesprek waarin we de werkwijze en de gemaakte keuzes bespraken. Dit gesprek bleek enorm waardevol. De meeste leerlingen gaven aan dat ze in eerste instantie dachten dat de door ChatGPT gepresenteerde informatie correct was. De tool presenteert de informatie immers op een overtuigende manier. Door het nauwgezet ontleden van de tekst begonnen ze steeds meer onvolkomenheden te zien en werd het een uitdaging om er zoveel mogelijk fouten uit te halen en er echt iets goeds van te maken. Ze hebben veel geleerd over een kenmerkend aspect en over de (on)mogelijkheden van ChatGPT.Door Joost van Oort (docent geschiedenis bij MC Agora in Nijmegen)

‘Historische figuur factchecking computer schilderij’ gegenereerd door algoritme Dall-E 2

Advertentie