Examen havo/vwo

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vernieuwing van het examenprogramma van het vak geschiedenis. Het vmbo startte in 2018 met een examen dat gebaseerd is op een aangepaste Syllabus Geschiedenis.

In 2021 worden de nieuwe historische contexten getoetst in het examen voor havo en in 2022 volgt het examen voor vwo. Voor het examen havo en vwo zijn eigen contexten ontwikkeld. Dit vraagt van alle docenten havo en vwo bovenbouw om zich in schooljaar 2018-2019 te oriënteren op de veranderingen. Het pta voor de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 starten in de bovenbouw, is gebaseerd op de nieuwe contexten.

 

 Actueel nieuws over de eindexamens in 2021 havo en 2022 vwo

– Artikel Alderik Visser en Hanneke Tuithof over nieuwe historische contexten examen havo en vwo 

– Via cvte.backstage uitleg over het ontwerpproces van de havo en vwo contexten

– Er is een veldraadpleging (einddatum 4 maart 2018) geweest over de voorlopige syllabus. De feedback is verwerkt in de definitieve versie.

– Bij het tot stand komen van de nieuwe contexten is gebruikgemaakt van het onderzoek dat Elise Storck en Eline de Graaf deden in opdracht van het CvTE. Hun verslag van de onderzoeksgroep over het ‘groot onderhoud’ aan de syllabus geschiedenis H/V, najaar 2016 is te lezen in een artikel dat verscheen in Kleio.

Nascholing tav. nieuwe contexten en pta voor het eindexamen havo en vwo

– Bezoek de bestaande nascholingsbijeenkomsten van de universiteiten.

– Er zijn twee conferenties (voor havo en vwo) over het maken van een nieuw pta op basis van de nieuwe contexten op de Universiteit Utrecht.

 

Examenprogramma’s en syllabi voor de eindexamens

 Examen vmbo – 2019

Bekijk het examenprogramma en de syllabus van het vmbo

Vakspecifieke informatie is te vinden in de septembermededeling

 Examen havo – 2019

Bekijk het examenprogramma en de syllabus voor havo

Vakspecifieke informatie is te vinden in de septembermededeling

Examen vwo – 2019

Bekijk het examenprogramma en de syllabus voor vwo

Vakspecifieke informatie is te vinden in de septembermededeling 

 Examen Havo 2021 – start pta 2019-2020

Bekijk het examenprogramma en de syllabus voor havo

Examen Vwo 2022 – start pta 2019-2020

Bekijk het examenprogramma en de syllabus voor vwo