VGN

Wat is de VGN?

De VGN is al meer dan vijftig jaar dé vakorganisatie van geschiedenisdocenten in alle vormen van onderwijs. Wij
komen op voor de belangen van onze leden en het vak geschiedenis. Via onze actuele website www.vgnkleio.nl (met
examenforum) en het tijdschrift Kleio houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in
het vak. Daarnaast organiseren we verschillende nascholingen, conferenties en studiereizen waarmee u zich in het vak
kunt blijven verdiepen en professionaliseren.

Verder:

  • overleggen wij met de politiek en met veel instanties die bij het onderwijs en de examens betrokken zijn zoals het ministerie van OC & W, CITO, CEVO en SLO.
  • onderhouden wij contacten met andere vakinhoudelijke verenigingen.
  • overleggen en werken we nauw samen met vele verenigingen en instellingen op cultureel en historisch gebied.

VGN2VGN: de vereniging van docenten in geschiedenis
en staatsinrichting in Nederland.
Volg de VGN op Twitter: @gsonderwijs.

 

Bekijk het Huishoudelijk Reglement van de VGN

Download de Statuten van de VGN