Rapport over kennis voormalig Nederlands-Indië

In

De commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ had tot taak om de staatssecretaris van VWS te adviseren over hoe kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving.

Op woensdag 8 februari heeft de commissie het eindrapport aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het rapport is te lezen zijn op de pagina van deze rijkscommissie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap/commissie-versterking-kennis-geschiedenis-nederlands-indie

Lees ook het artikel “Docent Tim Koetsier heeft één week voor Atjeh, Molukkers en ‘merdeka’” in Trouw met o.a. VGN bestuurslid en vakdidacticus geschiedenis Hanneke Tuithof.

Advertentie