Nieuws

Nieuws

Op maandag 15 april 2024 is een aantal geschiedenis nascholingsaanbieders bij elkaar gekomen om na te denken over hoe de krachten gebundeld kunnen worden teneinde het geschiedenisonderwijs nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en te verbeteren indien nodig. Het resultaat van deze bijeenkomst is de jaarkalender, bedoeld om belanghebbenden te informeren over georganiseerde activiteiten.
Middels deze enquête hopen we inzicht te krijgen in hoe onze leden de vereniging en haar werkzaamheden waarderen.
Meld je aan voor de ALV op 14 april in Utrecht. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert zij de plannen voor komend jaar.
Ga jij gesprekken over controversiële thema’s als migratie, stikstofcrisis, terrorisme en het slavernijverleden niet uit de weg in jouw lessen? Dan willen wij jou graag in onze expertgroep hebben!
Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historisch begrip zoeken we? Stuur het antwoord voor 12 oktober naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden
Naast het algemene advies op hoofdlijnen over nieuwe referentiekaders Tijd en Ruimte heeft de werkgroep Tijd ook een meer aangekleed en uitgebreid advies geschreven, met uitgebreide toelichting en voorbeelden voor po en onderbouw vo.
Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historische stad zoeken we? Stuur het antwoord voor 17 augustus naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden
Zes excellente geschiedenisdocenten uit het voortgezet onderwijs zijn genomineerd voor de titel geschiedenisdocent van het jaar. Een prijs die voor de negende keer wordt uitgereikt door de NTR, het Nationaal Archief en het Rijksmuseum.
Op zaterdag 18 juni organiseert Dordrecht de Jongerentop, een bijeenkomst waar jongeren tussen de 16 en 25 met elkaar in gesprek gaan over 4 thema’s: vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen.