Nieuws

Nieuws

Ga jij gesprekken over controversiële thema’s als migratie, stikstofcrisis, terrorisme en het slavernijverleden niet uit de weg in jouw lessen? Dan willen wij jou graag in onze expertgroep hebben!
Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historisch begrip zoeken we? Stuur het antwoord voor 12 oktober naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden
Naast het algemene advies op hoofdlijnen over nieuwe referentiekaders Tijd en Ruimte heeft de werkgroep Tijd ook een meer aangekleed en uitgebreid advies geschreven, met uitgebreide toelichting en voorbeelden voor po en onderbouw vo.
Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historische stad zoeken we? Stuur het antwoord voor 17 augustus naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden
Zes excellente geschiedenisdocenten uit het voortgezet onderwijs zijn genomineerd voor de titel geschiedenisdocent van het jaar. Een prijs die voor de negende keer wordt uitgereikt door de NTR, het Nationaal Archief en het Rijksmuseum.
Op zaterdag 18 juni organiseert Dordrecht de Jongerentop, een bijeenkomst waar jongeren tussen de 16 en 25 met elkaar in gesprek gaan over 4 thema’s: vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen.