Feedback op het historisch referentiekader

20230606_190409

Voor de zomervakantie organiseerde de VGN een drietal expertmeetings over het nieuwe Referentiekader Ontwikkelingen in de tijd.

Hieronder leest u het verslag met de aanbevelingen vanuit de bijeenkomsten. Dit verslag is aangeboden aan het team dat bij SLO werkt aan nieuwe kerndoelen voor mens en maatschappij in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Advertentie