Informatie Kleio

Informatie Kleio

Kleio is het tijdschrift van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN)

Kleio verschijnt zeven keer per jaar. Het full colour tijdschrift richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en studenten/docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan universiteit en hogeschool. De nummers hebben een gevarieerde inhoud en bevatten zowel artikelen met betrekking tot het beroep van geschiedenisleraar en de bijbehorende didactiek, alsmede artikelen over wetenschappelijke geschiedbeoefening.

Kleio staat altijd open voor vakinhoudelijk interessante en vernieuwende artikelen. Kopij kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl. Bekijk ook het overzicht van de deadlines voor en de verschijningsdata van Kleio dit jaar. Nieuwsberichten betreffende historische tentoonstellingen en activiteiten kunnen worden geplaatst in de Kleiokrant of op deze site. Ook deze berichten kunnen naar de redactie worden gestuurd.

Verschijningsdata

Kleio 1 – 2 februari 2022

Kleio 2 – 23 maart 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 17 januari 2022

Kleio 3 – 4 mei 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 28 februari 2022

Kleio 4 – 22 juni 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 18 april 2022

Kleio 5 – 31 augustus 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 13 juni 2022

Kleio 6 – 26 oktober 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 29 september 2022

Kleio 7 – 14 december 2022
Aanleveren kopij uiterlijk 10 oktober 2022

Online Kleio Archief

Veel oudere Kleio’s zijn te lezen in het online archief. Het archief is te bezoeken via deze link. Er wordt gewerkt om in de toekomst meer artikelen aan te kunnen bieden. 

Adverteren in Kleio?

Bekijk hier de tarieven en de aanleverdata voor advertentie van 2022.

Voor nadere informatie, afwijkende formaten en het reserveren van advertentieruimte:

Susanne Elgershuizen, acquisitie/advertenties Kleio
E-mail: elgershuizen15@gmail.com