Informatie Kleio

Informatie Kleio

Kleio is het tijdschrift van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN)

Kleio verschijnt zeven keer per jaar. Het full colour tijdschrift richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en studenten/docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan universiteit en hogeschool. De nummers hebben een gevarieerde inhoud en bevatten zowel artikelen met betrekking tot het beroep van geschiedenisleraar en de bijbehorende didactiek, alsmede artikelen over wetenschappelijke geschiedbeoefening.

Kleio staat altijd open voor vakinhoudelijk interessante en vernieuwende artikelen. Kopij kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl. Bekijk ook het overzicht van de deadlines voor en de verschijningsdata van Kleio dit jaar. Nieuwsberichten betreffende historische tentoonstellingen en activiteiten kunnen worden geplaatst in de Kleiokrant of op deze site. Ook deze berichten kunnen naar de redactie worden gestuurd.

Verschijningsdata

Kleio 1 –  31 januari 2024                                                                

Kleio 2 – 27 maart 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 15 januari

Kleio 3 – 8 mei 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 26 februari

Kleio 4 – 26 juni 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 15 april

Kleio 5 – 4 september 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 17 juni

Kleio 6 – 6 november 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 26 augustus

Kleio 7 – 18 december 2024
Aanleveren kopij uiterlijk 7 oktober

Kleio 1 (2024) – 5 februari 2025
Aanleveren kopij uiterlijk 18 november 2024

Online Kleio Archief

Veel oudere Kleio’s zijn te lezen in het online archief. Het archief is te bezoeken via deze link. Er wordt gewerkt om in de toekomst meer artikelen aan te kunnen bieden. 

Adverteren in Kleio?

Bekijk hier de tarieven en de aanleverdata voor advertenties in 2024.

Voor nadere informatie, afwijkende formaten en het reserveren van advertentieruimte:

Susanne Elgershuizen, acquisitie/advertenties Kleio
E-mail: elgershuizen15@gmail.com