Over ons

Wat is VGN?

De VGN is al meer dan vijftig jaar dé vakorganisatie van geschiedenisdocenten in alle vormen van onderwijs. Wij
komen op voor de belangen van onze leden en het vak geschiedenis.

Video afspelen
© 2022 VGN.

Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.
contact@vgnkleio.nl
KvK 40408700

Via onze actuele website (met examenforum) en het tijdschrift Kleio houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak. Daarnaast organiseren we verschillende nascholingen, conferenties en studiereizen waarmee u zich in het vak kunt blijven verdiepen en professionaliseren.

Verder overleggen wij met de politiek en met veel instanties die bij het onderwijs en de examens betrokkenzijn zoals het ministerie van OC & W, CITO, CEVO en SLO. We onderhouden contacten met andere vakinhoudelijke verenigingen. We overleggen en werken nauw samen met vele verenigingen en instellingen op cultureel en historisch gebied.

Als VGN hebben we de volgende visie & ambitie voor onze vereniging vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de VGN

Commissies

Binnen de VGN zijn verschillende commissies actief die zich elk bezighouden met actuele ontwikkelingen binnen enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs.

Kleio

De Kleio is het tijdschrift van de VGN. Kleio verschijnt zeven keer per jaar. Kleio staat altijd open voor vakinhoudelijk interessante en vernieuwende artikelen. 

Nieuwsbrief

Commissies en andere belanghebbenden van de VGN kunnen een bericht in de nieuwsbrief gratis laten plaatsen. Dit geldt ook voor organisaties zonder winstoogmerk. Iedereen kan een evenement of andere gebeurtenissen gratis in de agenda laten plaatsen. Neem bij twijfel contact op met nieuwsbrief@vgnkleio.nl

Materiaal kun je mailen naar nieuwsbrief@vgnkleio.nl. Wil je jouw bericht in de nieuwsbrief, dan graag een tekst van ongeveer 100 tot 200 woorden. Bij (of in) de tekst een verwijzing naar een webpagina of mailadres waar meer informatie te verkrijgen is. Liefst met passende afbeelding/logo (denk aan copyright) van minimaal 600×400 pixels.

Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. We kunnen eventueel materiaal op de website zetten en daar naar verwijzen, maar dan moet het een week eerder worden aangeleverd.