Bestuur VGN

Dagelijks Bestuur

Marjan de Groot-Reuvekamp (voorzitter)

Mijn gehele werkzame leven heb ik me ingezet voor goed geschiedenisonderwijs, vooral voor leerlingen op de basisschool. Daarom deed ik onderzoek naar de bevordering van historisch tijdbesef, waarop ik in 2017 promoveerde. Momenteel onderzoek ik, via de UvA, leerresultaten voor geschiedenis en aardrijkskunde in groep 8.

Ik heb ervaring als docent op de pabo, de tweedegraads lerarenopleiding, in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Ik beschik over een groot (inter)nationaal netwerk, mede dankzij EUROCLIO, als ambassadeur en voorheen als penningmeester en (vice)voorzitter. In het geschiedenisonderwijs gebeurt veel goeds, maar het vak staat ook onder druk. Als voorzitter van de VGN zal ik me daadkrachtig inzetten voor de kwaliteit van geschiedenis in alle onderwijsvormen.

Pim Renou (communicatie)

Dit wordt mijn vierde jaar in het VGN-bestuur en mijn achtste jaar bij de commissie wereldgeschiedenis. Op dit moment werk ik als informatiespecialist educatie bij de Hogeschool Utrecht. Ondanks dat ik zelf niet langer geschiedenis geef vind ik het zeer belangrijk dat we in Nederland hoogwaardig geschiedenisonderwijs kunnen blijven geven. Daar hoort ook een sterke vereniging voor geschiedenisdocenten bij. Vandaar dat ik mij graag inzet voor de VGN!

Linda van Beek (secretaris)

Mijn naam is Linda van Beek. Ik woon, samen met mijn man en twee dochters, in het prachtige Holten. In het dagelijks leven ben ik opleider geschiedenis en burgerschap bij de pabo van NHL-Stenden in Emmen. Daarvoor was ik ruim vijftien jaar docent geschiedenis en maatschappijleer op het Zeven Linden College in Dedemsvaart.

Het secretariaat van de VGN zie ik als een mooie uitdaging waarbij mijn organisatorische kant goed van pas komt. Ik ga mij inzetten om de belangen van iedereen die geschiedenis geeft, op alle plekken in ons land, te behartigen en bij te dragen aan de professionalisering van deze leerkrachten en docenten.

Kees van de Sande (penningmeester)

Na een brede werkervaring buiten het onderwijs bij de overheid en diverse bedrijven in (documentaire) informatievoorziening, HRM, ICT- en projectmanagement, heb ik ervaring opgedaan binnen het onderwijs als docent geschiedenis in de leerjaren 1 tot en met 6 van vmbo, havo en vwo en als mentor voor 3-mavo, 3-havo en 3-, 4-, 5- en 6-vwo.

Als lid van de havo/vwo-commissie mag ik al aan de knoppen zitten bij ontwikkelingen binnen ons vak. Dit smaakte naar meer. Graag wil ik als bestuurslid en penningmeester mijn bijdrage leveren aan het geschiedenisonderwijs voor de toekomst, zoals onder meer beschreven in Bij de Tijd 3, waaraan ik meewerkte als lid van de werkgroep havo-vwo. Ik denk dat mijn opgedane kennis en ervaring, ook als bestuurslid en penningmeester van Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (www.taskforceoo.nl) van extra waarde kunnen zijn voor VGN.

Algemeen Bestuur

Emiel van der Hart (havo/vwo-commissie)

Mijn naam is Emiel van der Hart, 38 jaar, en ik ben nu tien jaar docent geschiedenis op het Segbroek College te Den Haag. Daarnaast werk ik ook op het ICLON als lerarenopleider. Ik woon in Leiden, waar ik geschiedenis heb gestudeerd en de lerarenopleiding aan het ICLON heb gevolgd. Ik was een aantal jaar regiovoorzitter van de examenbesprekingen en ben zo in contact gekomen met de VGN en de commissie. Mijn streven is om met de havo/vwo-commissie echt een klankbord te vormen van wat er speelt binnen het geschiedenisonderwijs. Ik kijk met enthousiasme vooruit naar een VGN-toekomst, waarin we hopelijk ons vak kunnen blijven verbeteren.

Pim van der Helm (pabo-commissie)

Mijn naam is Pim van der Helm. Ik ben ruim twintig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs en heb in de avonduren geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van mijn masterdiploma mocht ik starten als geschiedenisdocent aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Dat doe ik nu al zeven jaar met veel plezier. Omdat ik graag op de hoogte ben en mijn steentje wil bijdragen aan het bestendigen en verbeteren van geschiedenisonderwijs op pabo’s en bijgevolg op basisscholen trad ik twee jaar geleden toe tot de pabo-commissie van de VGN. Nu ben ik gekozen in het algemeen bestuur.

Hanneke Tuithof (commissie lerarenopleiders)

In 1993 kwam ik voor het eerst op de VGN-startersconferentie. Ik werd lid van de onderwijsadviescommissie en daarna van de commissie lerarenopleiding. Van 1992 tot 2001 werkte ik in het VO en vanaf 1995 ben ik vakdidacticus aan de Universiteit Utrecht en later ook aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben betrokken geweest bij syllabus havo-vwo en de herijking van de canon. Ik geef nascholing, doe onderzoek en heb vakdidactische netwerken. De VGN is de club die geschiedenisdocenten bij elkaar brengt en het belang van ons schoolvak bespreekt met ministerie en andere vakorganisaties. Ik wil zorgen dat studenten en beginnende docenten zich thuis voelen bij ons. 

Mariëlle van de Straat (commissie didactiek en activiteiten)

Een Haagse wonend in Castricum. Lesgevend op een havo/vwo-school in Purmerend. Altijd wel druk met heel veel. Studie, rugbytrainingen of schilderlessen. Ik heb twee jongens van 6 en 9 jaar en een partner die zijn leeftijd graag geheim houdt. Al een jaar of veertien ben ik lid van de didactiekcommissie en sinds een aantal jaar voorzitter van deze commissie. Ik vind het ontzettend leuk om in de didactiekcommissie te zitten en ieder jaar (behalve in de coronaperiode) weer een leuke conferentie op te zetten. Ik ben georganiseerde chaos, een snelle denker en nog snellere prater. Ideeën en problemen benader ik graag via verschillende sporen.

Kris van de Heijkant (commissie wereldgeschiedenis)

Ik ben ooit geschiedenis gaan studeren omdat ik meer wilde leren over de wereld die ik interessant, maar ook ingewikkeld vond. Ik ontdekte alleen dat hoe meer je leert, hoe interessanter én ingewikkelder het wordt. Inmiddels sta ik elf jaar voor de klas, waarvan de laatste vier jaar in Amsterdam, op een school waar we lesgeven in projecten aan heterogene klassen (vmbo-b tot en met vwo). Sinds 2015 ben ik lid van de commissie wereldgeschiedenis, waarin we meer aandacht vragen voor het wereldhistorisch perspectief in Nederlandse geschiedenislessen. Graag denk ik, met die pet op, mee in het bestuur van de VGN.

 

Daan van Leeuwen (hoofdredacteur Kleio)

Sinds 2014 ben ik redacteur bij Kleio. Ik was een startende docent die graag over geschiedenis en -didactiek nadacht, er onderzoek naar deed en er graag over schreef. Sinds 2022 ben ik hoofdredacteur en ben ik altijd op zoek naar leuke werkvormen, interessante geschiedenissen of goede boeken, games of films bij collega’s of ik schrijf daar zelf met plezier over. Naast hoofdredacteur ben ik lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht en schrijf ik boeken over het onderwijs en geschiedenisdidactiek. Namens de redactie ben ik ook verbonden aan het algemene bestuur van de VGN.