Bestuur

Ton van der Schans
Voorzitter
Spoorstraat 38
2411 EG Bodegraven
Tel. 0172 617337
Mob. 06 42667942
A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl
Voorzitter.
Contacten met media/ministerie/politiek en samenwerkingspartners (SLO, CITO, CVTE, KNHG). Congresorganisatie.
Commissie Pabo.
hellen-jansen Hellen Janssen
hellenjanssen@me.com
commissie HAVO-VWO, ICT/Taskforce communicatie, contact met Euroclio
maarten-vn-gils Maarten van Gils
maartenvgils@hotmail.com
secretaris, commissie Nieuwe Docenten en coördinatie activiteiten van de VGN
jos-niewold Jos Niewold
j.niewold@fontys.nl
VMBO commissie en contact met SLO (M&M)
Maud Knook
penningmeester
Ertskade 133
1019 ED Amsterdam
Tel. 020 4185510
piketknook@planet.nl
financiële zaken, contacten administratiekantoor
 steven-stegers Steven Stegers
steven@euroclio.eu
ICT/Taskforce communicatie, Euroclio, Commissie Wereldgeschiedenis
Vincent Loth
vcloth@xs4all.nl
contact LO-commissie, PVVVO