Bestuur

Ton van der Schans
Voorzitter
Spoorstraat 38
2411 EG Bodegraven
Tel. 0172 617337
Mob. 06 42667942
A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl
Voorzitter.
Contacten met media/ministerie/politiek en samenwerkingspartners (SLO, CITO, CVTE, KNHG). Congresorganisatie.
Commissie Pabo.

Maud Knook
penningmeester
Ertskade 133
1019 ED Amsterdam
Tel. 020 4185510
maudknook@kpnmail.nl

penningsmeester, contacten administratiekantoor

Maarten van Gils
maartenvgils@hotmail.com´╗┐

secretaris, didactiekcommissie
Hellen Janssen
hellenjanssen@me.com
commissie HAVO-VWO
Jos Niewold
j.niewold@fontys.nl
commissie lerarenopleiders
Pim Renou
commissie wereldgeschiedenis
Gerard Rozing

grozing@planet.nl

VMBO commissie