Commissies

Binnen de VGN zijn verschillende commissies actief die zich elk bezighouden met actuele ontwikkelingen binnen enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs:

VMBO-COMMISSIE

Wij als VMBO-commissie richten ons op het bevorderen van de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs binnen het VMBO. Het is onze missie om de docenten die hierin werkzaam zijn te ondersteunen en te inspireren. Dit doen we onder andere door het organiseren van de jaarlijkse VMBO-conferentie voor geschiedenisdocenten en het verspreiden van informatie via artikelen, lezingen en Webinars.

Als VMBO-commissie zijn wij van mening dat leerlingen historische kennis nodig hebben om de wereld waarin zij leven beter te begrijpen. Door de onderwerpen in onze lessen aan te laten sluiten bij de huidige maatschappij en de belevingswereld van de leerlingen, kunnen zij basisinzichten opdoen over zichzelf én hun toekomst. Wij geloven dat geschiedenis verbindt en ons doel is om leerlingen in onze geschiedenislessen levenslessen mee te geven, hun horizon te verbreden en hen kritisch en weerbaar te maken.

Wilt u contact met ons opnemen? Dat is mogelijk via één van de onderstaande e-mailadressen:

Anneloes

Vlems

VMS@sgweredi.nl

Jikkemien

Kuypers

j.kuypers@atlascollege.nl

Maggy

Pooij, van

M.vanPooij@atlascollege.nl

Ozan

Karakoc

O.Karakoc@piusx.nl

Nina

Robart

NRB@JTC-Roosendaal.nl

Gijs

Korenblik

KRG@isendoorn.nl

HAVO/VWO-COMMISSIE

De havo/vwo commissie van de VGN houdt zich vooral bezig met geschiedenisonderwijs gericht op (de bovenbouw) havo en vwo. De grootste activiteit van de commissie zit rondom het analyseren en bespreken van de eindexamens met examendocenten, in overleg met het Cito en College van Toetsing en Examens. Ook de organisatie van de landelijke bespreking van het eindexamen in Utrecht valt binnen de commissie. Daarnaast probeert de commissie actuele zaken rondom het geschiedenisonderwijs te adresseren en denkt mee over het ontwikkelen van toekomstig geschiedenisonderwijs in het algemeen en havo en vwo in het bijzonder.

Contactgegevens: vgnhvcie@gmail.com

Commissieleden

Emiel van der Hart (voorzitter)

Anne van Putten (secretaris)

Saskia Groot

Hellen Janssen

Kees van de Sande

Rogier Spanjers

Greetje de Vries

Eli de Graaf

Robert de Oude

DIDACTIEKCOMMISSIE

De didactiekcommissie organiseert allerlei historische activiteiten, die als inspiratie kunnen dienen voor de geschiedenislessen. Zo organiseren we elk jaar de didactiekconferentie. Op deze tweedaagse conferentie worden er veel workshops en lezingen aangeboden. Deze workshops en lezingen worden gegeven door enthousiaste geschiedenisdocenten en mensen van historische organisaties en hebben betrekking op activerend en inspirerend geschiedenisonderwijs. Daarnaast gaan we een paar keer per jaar op excursie, waarbij we vaak op plekken komen die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. We hopen je terug te zien bij een van de door ons georganiseerde activiteiten!

We zijn te bereiken via de mail: vgndidactiek@gmail.com

Commissieleden:

Aron Borger

Mark Hagenaars

Rosemaryn Komen

Kevin Quirijnen

Wout Sijtsma

Mariëlle van der Straat (voorzitter)

PABO-COMMISSIE

 
YolandePotjeryolande.potjer@iselinge.nlPabo commissievoorzitter
VincentHoeksv.hoeks@fontys.nlPabo commissie secretaris
AlmutSommerAlmut.sommer@iselinge.nlPabo commissie 
WesleyMeir, vancjm.vanmeir@avans.nlPabo commissie 
JanBas, dejan.debas@inholland.nlpabo commissie 
PimHelm, van derp.helm@thomasmorehs.nlPabo commissie/lid bestuur 

COMMISSIE LERARENOPLEIDINGEN

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Commissieleden:

Marc

Berkel, van

marc.vanberkel@han.nl

Robert

Boonstra

RE.boonstra@windesheim.nl

Gijs

Gaans, van

g.vangaans@fontys.nl

Janneke

Riksen

j.k.w.riksen@vu.nl

Hanneke

Tuithof

h.tuithof@uu.nl

Matthijs

Wieldraaijer

m.h.wieldraaijer@hr.nl

Rien

Claassen

rien.claassen@hu.nl

Joke

Klaassen

n.j.klaassen@hva.nl

COMMISSIE WERELDGESCHIEDENIS

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:
* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com
 
 
Commissieleden:

Marian

Heesen

commissie wereldgeschiedenis

Kris

van den Heijkant

AB-bestuur, commissie wereldgeschiedenis

Antheun

Janse

commissie wereldgeschiedenis

Pim

Renou

DB-bestuur, commissie wereldgeschiedenis

Marlies

van Opheusden

commissie wereldgeschiedenis

Lies

van der Werf

commissie wereldgeschiedenis

Hilde

Reimerink

commissie wereldgeschiedenis