Commissies

Binnen de VGN zijn verschillende commissies actief die zich elk bezighouden met actuele ontwikkelingen binnen enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs:

VMBO
HAVO/VWO
Didactiek & activiteiten
Volwasseneducatie
PABO
Lerarenopleidingen
Wereldgeschiedenis