Commissies

Binnen de VGN zijn verschillende commissies actief die zich elk bezighouden met actuele ontwikkelingen binnen enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs:

VMBO-COMMISSIE

MartinBezemerbrm@groevenbeek.nlVMBO commissie
JikkemienKuypersj.kuypers@atlascollege.nlVMBO commissie
MaggyPooij, vanM.vanPooij@atlascollege.nlVMBO commissie
FredKruistum, vanf.vankruistum@kennemercollege.nlVMBO commissie
JosNiewoldj.niewold@fontys.nlBestuur VGN-Kleio, VMBO commissie
MauritsBrediusMaurits.Bredius@ozhw.nlVMBO commissie
RickZilver, van dervandezilver@stedelijkcollege.nlVMBO commissie
GijsKorenblikG.korenblik@merletcollege.nlVMBO commissie

HAVO/VWO-COMMISSIE

De HAVO / VWO – commissie van de VGN
  • houdt zich vooral bezig met het geschiedenis-bovenbouwonderwijs
  • levert leden voor syllabus- / stofomschrijvingscommissie en ‘denktanks’ aangaande het nieuwe examen
  • analyseert, becommentarieert en evalueert de examens samen met Cito en College van Examens
  • organiseert de regionale examenbesprekingen, de centrale bespreking in Utrecht en zorgt voor de verslaglegging

Wilt u in de keuken kijken van de examenmakers en aan de knoppen zitten bij de komende ontwikkelingen binnen ons vak? Word dan lid van de HAVO-VWO-commissie.

Contactgegevens Commissie Havo-VWO

Algemeen e-mailadres: vgnhvcie@gmail.com

MaarteBarkmbark@aletta.nlHavo/vwo commissie
GeertBesouw, vang.vanbesouw@de-breul.nlHavo/vwo commissie
SaskiaBredervelds.brederveld@sgtwickel.nlHavo/vwo commissie
SaskiaGroots.groot@sjl.nlHavo/vwo commissie
HellenJanssenhellenjanssen@me.comBestuur VGN-Kleio, Havo/vwo commissie
PetraNijstpetranijst@live.nlHavo/vwo commissie
RobertOude, derobertdeoude@gmail.comHavo/vwo commissie
KeesSande, van dekeesvandesande@ziggo.nlHavo/vwo commissie
RogierSpanjersr.spanjers@montessoriarnhem.nlVoorzitter Havo/vwo commissie
GreetjeVries, degreetjev@home.nlHavo/vwo commissie
RoelPullensvgnhvcie@gmail.comHavo/vwo commissie

DIDACTIEK-COMMISSIE

Zoals de naam van de commissie aangeeft heeft zij enerzijds de taak op didactisch gebied actief te zijn, anderzijds activiteiten te organiseren. Jaarlijks organiseert de commissie een meerdaagse didactische conferentie,  zowel voor beginnende leraren als voor hen die al enige jaren les geven: de Didactiekconferentie. Bij deze conferentie wordt in de vorm van workshops of lezingen door collega’s uit het voortgezet onderwijs of elders uit de educatieve wereld getoond, hoe zij tijdens de geschiedenislessen leerlingen kunnen motiveren en leren. Daarbij zoekt de commissie voortdurend naar het tonen van vernieuwende werkvormen en naar aansluiting bij de eisen die de basisvorming, het vmbo en de Tweede Fase stellen. De activiteiten die de commissie daarnaast wil ontplooien, bestaan  uit een- of meerdaagse excursies waarbij het motto is dat ‘deuren opengaan, die normaliter gesloten blijven’. Iedere excursie dient meerwaarde te hebben voor docenten geschiedenis ten opzichte van door anderen georganiseerde reizen. De commissie is te bereiken via vgndidactiek@gmail.com.

 

Leden:

AronBorgera.borger@fontys.nldidactiekcommissie 
WilbertLandmanw.landman@liemerscollege.nldidactiekcommissie 
MarielleStraat, van demvandestraat@gmail.comdidactiekcommissieVoorzitter
WoutSijtsmawisijtsma@hotmail.comdidactiekcommissie

PABO-COMMISSIE

 
VicentHoeksv.hoeks@fontys.nlPabo commissie 
YolandePotjeryolande.potjer@iselinge.nlPabo commissie 
TonSchans, van derA.A.vanderSchans@driestar-educatief.nlBestuur VGN-Kleio, Pabo commissie 
AnnemiekSchraderschrada@kempel.nlPabo commissieVoorzitter
AnjaSinnigea.sinnige@pl.hanze.nlPabo commissiesecretaris
PimHelm, van derp.helm@thomasmorehs.nlPabo commissie 
JanBas, dejan.debas@inholland.nlpabo commissie 
 

COMMISSIE LERARENOPLEIDINGEN

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

MarcBerkel, vanmarc.vanberkel@han.nlcommissie lerarenopleiders 
RobertBoonstraRE.boonstra@windesheim.nlcommissie lerarenopleiderspenningmeester
GijsGaans, vang.vangaans@fontys.nlcommissie lerarenopleiders 
JannekeRiksenj.k.w.riksen@vu.nlcommissie lerarenopleidersvoorzitter
HannekeTuithofh.tuithof@uu.nlcommissie lerarenopleiderssecretaris
MatthijsWieldraaijerm.h.wieldraaijer@hr.nlcommissie lerarenopleiders 
RienClaassenrien.claassen@hu.nlcommissie lerarenopleiders 
JokeKlaassenn.j.klaassen@hva.nlcommissie lerarenopleiders 

COMMISSIE WERELDGESCHIEDENIS

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:
* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten in 2022 worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 9 februari 2022 –> Online
– Woensdag 11 mei 2022

Leden van de kerngroep
mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis 
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis 
AntheunJansecommissie wereldgeschiedenis 
JokeNoordstrandcommissie wereldgeschiedenis 
PimRenouBestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis 
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis