Commissies

Binnen de VGN zijn verschillende commissies actief die zich elk bezighouden met actuele ontwikkelingen binnen enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs:

VMBO-COMMISSIE

AnneloesVlemsVMS@sgweredi.nlVMBO commissie
JikkemienKuypersj.kuypers@atlascollege.nlVMBO commissie
MaggyPooij, vanM.vanPooij@atlascollege.nlVMBO commissie
OzanKarakocO.Karakoc@piusx.nlVMBO commissie
NinaRobartNRB@JTC-Roosendaal.nlVMBO commissie
GijsKorenblikKRG@isendoorn.nlVMBO commissie
 

HAVO/VWO-COMMISSIE

De HAVO / VWO – commissie van de VGN
  • houdt zich vooral bezig met het geschiedenis-bovenbouwonderwijs
  • levert leden voor syllabus- / stofomschrijvingscommissie en ‘denktanks’ aangaande het nieuwe examen
  • analyseert, becommentarieert en evalueert de examens samen met Cito en College van Examens
  • organiseert de regionale examenbesprekingen, de centrale bespreking in Utrecht en zorgt voor de verslaglegging

Wilt u in de keuken kijken van de examenmakers en aan de knoppen zitten bij de komende ontwikkelingen binnen ons vak? Word dan lid van de HAVO-VWO-commissie.

Contactgegevens Commissie Havo-VWO

Algemeen e-mailadres: vgnhvcie@gmail.com

MaarteBarkmbark@aletta.nlHavo/vwo commissie
GeertBesouw, vang.vanbesouw@de-breul.nlHavo/vwo commissie
SaskiaBredervelds.brederveld@sgtwickel.nlHavo/vwo commissie
SaskiaGroots.groot@sjl.nlHavo/vwo commissie
HellenJanssenhellenjanssen@me.comBestuur VGN-Kleio, Havo/vwo commissie
PetraNijstpetranijst@live.nlHavo/vwo commissie
RobertOude, derobertdeoude@gmail.comHavo/vwo commissie
KeesSande, van dekeesvandesande@ziggo.nlHavo/vwo commissie
RogierSpanjersr.spanjers@montessoriarnhem.nlVoorzitter Havo/vwo commissie
GreetjeVries, degreetjev@home.nlHavo/vwo commissie
RoelPullensvgnhvcie@gmail.comHavo/vwo commissie

DIDACTIEKCOMMISSIE

De didactiekcommissie organiseert allerlei historische activiteiten, die als inspiratie kunnen dienen voor de geschiedenislessen. Zo organiseren we elk jaar de didactiekconferentie. Op deze tweedaagse conferentie worden er veel workshops en lezingen aangeboden. Deze workshops en lezingen worden gegeven door enthousiaste geschiedenisdocenten en mensen van historische organisaties en hebben betrekking op activerend en inspirerend geschiedenisonderwijs. Daarnaast gaan we een paar keer per jaar op excursie, waarbij we vaak op plekken komen die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. We hopen je terug te zien bij een van de door ons georganiseerde activiteiten!

We zijn te bereiken via de mail: vgndidactiek@gmail.com

Leden:
Aron Borger
Mark Hagenaars
Rosemaryn Komen
Kevin Quirijnen
Wout Sijtsma
Mariëlle van der Straat (voorzitter)

PABO-COMMISSIE

 
YolandePotjeryolande.potjer@iselinge.nlPabo commissievoorzitter
VincentHoeksv.hoeks@fontys.nlPabo commissie secretaris
AlmutSommerAlmut.sommer@iselinge.nlPabo commissie 
WesleyMeir, vancjm.vanmeir@avans.nlPabo commissie 
JanBas, dejan.debas@inholland.nlpabo commissie 
PimHelm, van derp.helm@thomasmorehs.nlPabo commissie/lid bestuur 

COMMISSIE LERARENOPLEIDINGEN

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

MarcBerkel, vanmarc.vanberkel@han.nlcommissie lerarenopleiders 
RobertBoonstraRE.boonstra@windesheim.nlcommissie lerarenopleiderspenningmeester
GijsGaans, vang.vangaans@fontys.nlcommissie lerarenopleiders 
JannekeRiksenj.k.w.riksen@vu.nlcommissie lerarenopleidersvoorzitter
HannekeTuithofh.tuithof@uu.nlcommissie lerarenopleiderssecretaris
MatthijsWieldraaijerm.h.wieldraaijer@hr.nlcommissie lerarenopleiders 
RienClaassenrien.claassen@hu.nlcommissie lerarenopleiders 
JokeKlaassenn.j.klaassen@hva.nlcommissie lerarenopleiders 

COMMISSIE WERELDGESCHIEDENIS

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten: * Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers; * Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken; * Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas; * Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com

Leden van de kerngroep

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
AntheunJansecommissie wereldgeschiedenis
PimRenoubestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis