Vacatures dagelijks bestuur VGN Kleio

IMG_3249_correctie2-1536x806

Wij zoeken twee nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur van de VGN, bij voorkeur docenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Van kandidaten verwachten we het volgende: 

  • Actieve deelname aan bestuursvergaderingen, 8 tot 10 keer per jaar. 
  • Goede sociaal-communicatieve en organisatorische vaardigheden. 
  • Beschikbaarheid van een paar uur per week voor bestuurswerkzaamheden.

Vacature 1 – Lid DB  

  • Kennis van en interesse in onderwijsontwikkelingen en curriculumontwikkeling. 
  • Interesse om (eventueel op termijn) de VGN te vertegenwoordigen als vice-voorzitter. 

Vacature 2 – Lid DB voor Communicatie 

  • Interesse en liefs ook ervaring in het digitale domein zoals social media, mailchimp, websites en Wordpress. 
  • Nauwe samenwerking met de webredactie van de VGN. 
  • Verzorgen van een maandelijkse nieuwsbrief (buiten de vakantieperiodes om). 
  • Competentie om anderen te enthousiasmeren en samen te werken in digitale projecten. 
  • Zien van kansen voor de VGN in het digitale domein en in staat zijn om die te realiseren. 

Bij voorkeur solliciteren vóór 31 maart 2024. Informatie over de vacature en zaken die hiermee verband houden zijn verkrijgbaar bij Marjan  de Groot-Reuvekamp, voorzitter@vgnkleio.nl en bij de Linda van Beek, secretaris@vgnkleio.nl.   

Graag uw reactie/sollicitatie met motivatie en cv opsturen naar de secretaris: Linda van Beek. Het huidige bestuur draagt bestuurskandidaten voor op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2024, die deze kandidaten benoemt. 

Mocht het niet lukken om op de ALV van 2024 een kandidaat te benoemen, dan worden bestuurskandidaten die geselecteerd worden, uitgenodigd om alvast in de bestuursvergaderingen te participeren om kennis te maken met het bestuurswerk. Formele benoeming volgt dan op de ALV van 2025. 

 

  

Advertentie