Het achtste Nationale Geschiedenis onderwijscongres

De inschrijving is gesloten.

Met de oorlog in de Oekraïne en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten is het thema “oorlog” helaas weer hoogst actueel. Het nodigt uit te reflecteren op hoe oorlog en conflict in het geschiedenisonderwijs behandeld worden, of behandeld zouden moeten worden. In het onderwijs zijn oorlogen cruciale momenten van discontinuïteit, die een verklaring kunnen bieden voor veel politieke en sociale ontwikkelingen. De interesse van leerlingen richt zich echter vaak op het conflict zelf. Het is dan ook de vraag hoe we de bredere betekenis en impact van oorlogen kunnen doceren, maar ook wat de rol is van vredesprocessen en structurele en incidentele pogingen om vrede te bewaren. 

Oorlogen eindigen zelden bij een capitulatie of vredesovereenkomst. De gevolgen kunnen jaren, zelfs generaties, voortduren en veel bredere historische impact hebben dan het conflict zelf. Wanneer conflict niet op een betekenisvolle en rechtvaardige manier is opgelost werkt het door als trauma en als een sluimerende bron voor toekomstig conflict. Hoe kunnen we in het geschiedenisonderwijs problematische geschiedenissen van oorlog en conflict bespreken of bespreekbaar maken? Denk bijvoorbeeld aan koloniaal geweld, de Indonesische Revolutie en Srebrenica?

In processen van “transitional justice” kan het geschiedenisonderwijs een betekenisvolle rol spelen. Door de juiste aandacht aan gebeurtenissen te schenken en gebalanceerde context te bieden kan het bijdragen aan wederzijds begrip en wellicht ook vrede. Maar is dat een taak die het geschiedenisonderwijs kan of zou moeten vervullen? 

Het achtste Nationale Geschiedenisonderwijscongres op 15 maart 2024 in Huis Doorn zullen deze vragen centraal staan in lezingen en workshops.

Extra: Workshop Veldraadpleging kerndoelen M&M

Het landelijk ontwikkelteam is het proces begonnen om tot nieuwe kerndoelen te komen voor Mens & Maatschappij. Deze kerndoelen zullen gaan gelden voor het PO en de onderbouw van het VO. De nieuwe kerndoelen zullen grote invloed hebben op wat er in de toekomst in de geschiedenisles behandeld gaat worden. Daarom is de VGN gevraagd om tijdens het proces het landelijk ontwikkelteam van feedback te voorzien. Samen met andere vakverenigingen maken wij deel uit van het adviesteam. Bij dit feedbackproces willen wij graag onze leden betrekken, om zeker te zijn dat de stem van het geschiedenisonderwijs goed gehoord wordt. Op 11 maart wordt de eerste versie van de kerndoelen gepresenteerd aan het adviesteam.

Tijdens de workshop willen we met geschiedenisdocenten het gesprek aan gaan over de eerste versie van de kerndoelen om vervolgens te komen tot gerichte feedback. Deze feedback zal de VGN vervolgens terugkoppelen aan het ontwikkelteam.

Voorafgaande aan het Congres ontvangt u de eerste versie van de kerndoelen. Wij verwachten van u dat u deze kerndoelen goed hebt bestudeerd en dat u de inhoud vertrouwelijk zal behandelen. 

De reguliere inschrijving is gesloten. Als u nog deel wilt nemen kunt u mailen naar secretaris@vgnkleio.nl

Download het programma

Hier kunt u het programma en uitgebreide informatie over de workshops lezen