Kleio

Kleio is het tijdschrift van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN)

Kleio verschijnt 7 keer per jaar. Kleio staat altijd open voor vakinhoudelijk interessante en vernieuwende artikelen. Kopij kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl. Bekijk ook het overzicht van de deadlines voor en de verschijningsdata van Kleio dit jaar.
Nieuwsberichten betreffende historische tentoonstellingen en activiteiten kunnen worden geplaatst in de Kleiokrant of op deze site. Ook deze berichten kunnen naar de redactie worden gestuurd.

De meest recente downloads bij de artikelen in Kleio vindt u op de homepage. Op de lesmaterialenpagina is al het aanvullend lesmateriaal dat in Kleio genoemd wordt, te vinden.

Het redactieadres is:

Kleio
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

De Kleio-redactie bestaat uit:

Ben Vriesema
Hoofdredactie

Bart den Uyl
Webredactie

Nicole van der Steen
Daan Schuijt
Hans Vermeer
Daan van Leeuwen
Lisa Oskamp
Matthijs Wieldraaijer
Quinten Koster