Herinnering aan school in Goes

Een onderwijzer schrijft in 1831 over een openbare school in Goes waar hij zelf enige tijd heeft lesgegeven, maar al snel naar een andere school vertrekt

Bij mijn komst bezat de laagste klasse nauwelijks boeken (…) De leesmethode was ook onjuist en ondoelmatig onderwezen (…) ja, sommigen kenden de letters niet. De middelste klasse kreeg alleen gebrekkig onderwijs in lezen en schrijven, en niets meer. De les werd niet voorgelezen, alles was dus machinaal werk. Hieruit kan men afleiden, hoe slecht het verstand van de kinderen ontwikkeld werd, hoe bekrompen hun denkbeelden en algemene kennis moesten zijn. Daarbij werkte de middelste klasse met 4 à 5 verschillende leesboeken – zo niet meer. Dit is in strijd met het klassikale onderwijs. (…) Het schrijven zal ik niet eens aanroeren; het rekenen was werktuigelijk sommen maken en niets meer.

Advertentie