Onderbouw/Bovenbouw: Bovenbouw

Aan de orde komen oa het gevoel van vervreemding van de industriële maatschappij zoals dat door de jongeren in de jaren ’60 ervaren werd, het begin van de culturele revolutie in de jaren ’50, het afzetten van de jongeren tegen alle vormen van burgerlijkheid.
Na de Nozems kwamen de Provo’s, intellectuele jongeren die het verschil wilden maken. Halverwege de jaren 60 wordt er vreedzaam geprotesteerd. Nederland is welvarend, er is meer vrije tijd en de televisie doet zijn intrede, een belangrijk podium voor protest. Het protest komt van een beweging die zich Provo noemt.
In deze les(sen) worden publieke narratieven, metanarratieven en de impact daarvan op het begrip van geschiedenis verkend. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de kritische analyse van het Caribische geschiedeniscurriculum en werpen we een blik op het Nederlandse geschiedeniscurriculum.
Egyptische mummiekisten zijn vaak beschilderd met teksten en afbeeldingen uit het zogenaamde Dodenboek, een verzameling toverspreuken voor gebruik in het hiernamaals. Hier is afgebeeld een van de horizontale scènes aan de voorkant van de buitenkist van Petisis, een beambte werkzaam aan de Amontempel van karnak.