Van koning tot koning

J.P.J.A. Graaf van Zuylen van Nijevelt schrijft in zijn memoires over hoe hij in 1848 naar Brussel wordt gestuurd op een diplomatieke missie:

Ik werd te Brussel zeer goed ontvangen. Koning Willem II had aan Leopold (koning der Belgen) een brief geschreven waarin hij Leopold te kennen gaf dat zijnerzijds alles zou worden vermeden om aan de woelingen der orangisten1 in België, onder de tegenwoordige omstandigheden, enige steun te geven. Willem II schreef dat hij veeleer de solidariteit van alle gekroonde hoofden tegenover de revolutie erkende en dus niet beter verlangde dan een goede verstandhouding tussen de beide Rijken.

noot 1 aanhangers van het Nederlandse koningshuis in België

Advertentie