Hoofdinspecteur over school in Goes

Ongeveer in dezelfde tijd, in 1833, bezoekt de hoofdinspecteur van het lager onderwijs, H. Wijnbeek, de armenschool in Goes. Hij rapporteert

De armenschool heeft een vrij goed lokaal. Het onderwijs leek mij in alle opzichten voldoende. Het geheugen werd geoefend door al de leerlingen van een klas het van buiten geleerde te laten opzeggen. De logische en taalkundige ontleding werd zoals het hoort gebruikt. Men rekende er vlug uit het hoofd, schreef goed, was er bekend met de aardrijkskunde van Zeeland, zong er in iedere klas afzonderlijk lief en zuiver. Er was algemeen veel leerlust, kortom de onderwijzer J. Kruijsse levert aan de maatschappij zeer nuttige leden voor hun stand.

Advertentie