Oorkonde van Stephen van Blois

Op 1 december 1135 sterft koning Hendrik I van Engeland. Er breekt een strijd uit over zijn opvolging tussen verschillende troonkandidaten. Op 26 december laat Stephen van Blois zich tot koning kronen. Enkele maanden later vaardigt hij deze oorkonde uit:

Ik Stephen, bij de gratie Gods tot koning van Engeland gekozen met de instemming van de geestelijkheid en het volk, en gezalfd door Willem, aartsbisschop van Canterbury (…), en daarna bevestigd door Innocentius, paus van de heilige Roomse Stoel, gun uit respect en liefde voor God de heilige Kerk haar vrijheid en toon haar de verschuldigde eerbied. (…) Ik bepaal dat de rechten van de kerken, bevestigd in hun privileges, en de gewoonten die zij van oudsher volgen niet mogen worden geschonden.

Advertentie