Over het bestuur van de 18e eeuwse Republiek

In 1786 stellen enkele regenten in de Republiek een verklaring op om te gaan samenwerken:

Wij beloven plechtig dat we geen andere bedoeling hebben dan ons met man en macht in te zetten voor een zuiver republikeinse regeringsvorm van ons volk, namelijk een regering die het volk vertegenwoordigt en die is gericht op het in stand houden van de wetten en voorrechten van de gewesten, de steden en hun onderdanen, zoals bevestigd in de Unie van Utrecht.

Advertentie