‘s-Hertogenbosch wordt Brutus-Bosch

Op 5 juli 1795 sturen leden van de Vaderlandsche Sociëteit van ‘s-Hertogenbosch de volgende brief aan de burgers van hun stad:

Burgers!
Aangespoord door de afgevaardigde leden uit alle Vaderlandse Sociëteiten (…) hebben wij besloten (de naam van) ‘s-Hertogenbosch zodanig te veranderen dat (de stad) voortaan Brutus-Bosch1 zal heten. Wij kennen uw vaderlandse gevoelens en uw afkeer van iedere vorm van tirannie, daarom vertrouwen wij erop dat het uw goedkeuring zal wegdragen en dat u uit eerbied deze geliefde naam ook in zal voeren. Wij verwachten in ieder van u een Brutus te ontmoeten.

noot 1 Brutus was een van de Romeinse senatoren die in 44 voor Christus een moordaanslag pleegden op Julius Caesar, om te voorkomen dat deze zichzelf tot koning zou uitroepen.

Advertentie