Stadsrecht van Alkmaar

Enkele artikelen uit het stadsrecht van Alkmaar uit 1254:

Daarom willen wij (graaf Willem van Holland) dat het allen ter kennis komt dat wij, uit liefde voor de vrijheid van de stad Alkmaar, het verzoek van de poorters1 van deze stad welwillend (zijn) toegenegen (en) hen vrijstellen van alle tol en tolbetaling op de wateren en in de landen in het graafschap Holland.
Bovendien geven wij de genoemde poorters zodanig voorrecht dat, als iemand een klacht tegen een poorter van Alkmaar wil indienen, hij alleen rechtspraak door schepenen2 behoort te krijgen, en wij noch ons nageslacht zullen dienaangaande andere rechtspraak eisen.

noot 1 Poorters zijn burgers van een stad.
noot 2 Schepenen zijn poorters van een stad die belast zijn met de rechtspraak van die stad.

Advertentie