Verslag Diderot over nijverheid in de Republiek

In een verslag van zijn reis door de Republiek merkt de Franse filosoof Denis Diderot op over de nijverheid in de Republiek:

In Zeeland wordt veel meekrap (plant waaruit een rode kleurstof gewonnen wordt) geproduceerd. Er zijn suiker- en zoutraffinaderijen. (…) Verder wordt er een enorme veestapel vetgemest; er worden schepen gebouwd voor alle zeevarende naties. (…) In Overijssel worden damast, katoen, (…) en allerlei soorten bombazijn (linnen stof met een katoenen inslag) geweven. Er worden alleen nuttige en duurzame dingen gemaakt. (…) Het arbeidsloon is in Holland hoog. De arbeiders worden per dag uitbetaald, dientengevolge werken ze zo min mogelijk om zoveel mogelijk te verdienen. Als u hen vraagt om iets voor u te maken, moet u lang wachten voordat het klaar is. In verhouding tot wat je ervoor krijgt, zijn de lonen dus te hoog, en zeker vergeleken bij de kosten van de dagelijkse levensbehoeften. Daarbij moet men dan bedenken dat de arbeiders zuinig zijn en graag een dutje doen.

Advertentie