Vertrouwelijk gesprek tussen Rodrigo en enkele gezanten van de Republiek

Op een bijeenkomst in Brussel in 1668 ontmoet de markies van Castel Rodrigo, landvoogd van de Spaanse Nederlanden van 1664 tot 1668, enkele gezanten van de Republiek. Hij vertrouwt hun toe:

(…) dat verscheidene brieven hem hadden bevestigd, met name die van de hertog van Lotharingen, dat Frankrijk iets aanzienlijks van plan was tegen de Republiek, deels om de doelstellingen uit te voeren die het ten aanzien van alle Nederlandse gebieden had, deels om wraak te nemen op de Republiek die de voortgang van zijn strijd door het Drievoudig Verbond1 belemmerd had.

noot 1 Verbond tussen Engeland, de Republiek en Zweden, gesloten in 1668

Advertentie