Bismarck: the European Equilibrist

Deze prent van Joseph Keppler verschijnt op 30 maart 1887 in het Amerikaanse tijdschrift Puck met als ondertitel The European Equilibrist:

Vertaling van de ondertitel:
De Europese evenwichtskunstenaar


Toelichting:
In het midden staat Otto von Bismarck.
Op de plank staat European Politics (Europese politiek).
Op de ton staat Powder (buskruit). Op het hangslot op de ton staat Septennate, de periode van zeven jaar waarvoor de Duitse oorlogsbegroting werd vastgesteld.
Op het zwaard van de figuur linksonder staat War (oorlog), op de tak in de mond van de figuur rechts op de plank staat Peace (vrede).
De zeven figuren bovenin zijn verschillende Europese staatshoofden.

Advertentie