Chroesjtsjov over China

In 1960 schrijft Chroesjtsjov, de opvolger van Stalin, over Russische adviseurs in China:  

Onze adviseurs, werkzaam in China, hebben vaak te maken met een gebrek  aan vertrouwen. Hun pogingen om technische problemen te helpen oplossen  worden vaak afgewezen en hun advies, dat is gebaseerd op hedendaagse wetenschappelijke kennis en technische ervaring, wordt luidkeels als  achterhaald en conservatief verklaard. (…) Ze kunnen deze omgeving van wantrouwen en achterdocht niet verdragen, terwijl ze hun verantwoordelijkheden willen nakomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat  veel van deze adviseurs hebben verzocht terug te mogen keren naar hun  vaderland. In het licht van dit alles zijn we tot de conclusie gekomen dat de  verdere aanwezigheid van de Sovjetadviseurs in de Volksrepubliek praktisch onmogelijk is geworden.  

Advertentie