Fluitschepen in de Sont

Fluitschepen worden veel gebruikt voor de handel op de Oostzee. De hoogte van de Sonttol hing tot 1669 onder meer af van de breedte van het dek. De eerste vermelding van een fluitschip is in een publicatie uit 1604.

Dit zelfde jaar, 1595, werden hier de schepen die men Hoornse gaings of fluiten noemt, voor het eerst gebouwd. Deze schepen zijn vier keer zo lang als ze breed zijn, sommige zijn nog langer, en zeer geschikt voor de zeevaart, zowel voor het zeilen aan de wind als om het varen in ondiep water. Daardoor zijn ze zo gewild, dat in acht jaar tijd er 80 van dit soort schepen vanuit Hoorn zijn uitgerust, met grote winst voor de burgers.

Advertentie