Gorbatsjov viert 40 jaar DDR

In oktober 1989 spreekt Michael Gorbatsjov in Oost-Berlijn bij de viering van 40 jaar DDR over de noodzaak van hervormingen.
Horst Haitzinger maakt deze prent over de feestelijkheden in Oost-Berlijn voor een West-Duits tijdschrift:

Vertaling van de tekst in de prent:
Achter het spreekgestoelte staat Michael Gorbatsjov, die zegt: “Ich bin ein Berliner” (“Ik ben een Berlijner”).
Rechts staat de Oost-Duitse partijleider Erich Honecker, die denkt: “Ein Pekinger wär mir lieber” (“Ik had liever gehad dat hij gezegd had, dat hij een inwoner van Peking was”).


Toelichting:
In de lente van 1989 werd het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, China meer dan anderhalve maand bezet door studenten die protesteerden tegen de communistische regering van hun land. De studentenopstand werd door de Chinese Communistische Partij met harde hand neergeslagen.

Advertentie