Doelstelling Commissie Wereldgeschiedenis

De Commissie Wereldgeschiedenis in de klas is in 2013 ontstaan. Vanuit diverse achtergronden vonden de initiatiefnemers elkaar in de overtuiging dat het mondiale perspectief binnen het huidige geschiedenisonderwijs meer aandacht verdient.

De commissie vindt het belangrijk dat leerlingen leren hoe lokale, regionale en nationale geschiedenis en wereldgeschiedenis met elkaar verbonden zijn. Zo krijgen zij oog voor en meer begrip van de mondiale context van gebeurtenissen in de eigen tijd.

De commissie heeft zich vanaf het begin beziggehouden met drie speerpunten: kennis delen, best practices verzamelen en invloed uitoefenen op het curriculum.

A. Kennis delen
Tijdens de bijeenkomsten, die wij twee keer per jaar organiseren, nodigen wij gastsprekers uit. In 2020 hadden wij bijvoorbeeld een online gastcollege van Bob Baine, professor aan de universiteit van Michigan en aanjager van het platform The World History Project.

B. Best practices verzamelen  
De commissie verzamelt voorbeelden van goed wereldhistorisch lesmateriaal, maar maakt ook zelf lessen en lessenseries. Dit materiaal wordt beschikbaar gesteld op onze pagina op de website van de VGN. Een voorbeeld is een lessenserie over de positie van niet-gebonden landen in de Koude Oorlog en de rol van de Conferentie van Bandung, ook gegeven als workshop tijdens de najaarsconferentie 2022 van de KNHG.

C. Meedenken over en voorstellen doen voor het geschiedeniscurriculum
In samenwerking met The Black Archives, De Correspondent en FUNX ontwikkelden leden van de commissie de poster 10 keer meer geschiedenis. Op de poster, die op veel scholen verspreid is, worden alternatieve benamingen voorgesteld voor de Tien Tijdvakken en aanknopingspunten geboden voor een meer wereldhistorische invulling van het geschiedenisonderwijs.

Voorbeeld van tijdvak 3 van de poster 10x meer geschiedenis

De uitgangspunten van de Commissie Wereldgeschiedenis werden bij de start neergelegd in het Kleio-artikel Zet de Ramen Open. Een pleidooi voor wereldgeschiedenis in de klas in november 2013. Er is sindsdien heel wat lesmateriaal ontwikkeld, hiervan staat een overzicht op de overzichtspagina materiaal wereldgeschiedenis.

Als commissie richten wij ons op geschiedenisdocenten, lerarenopleiders en docenten in opleiding. De werkgroep organiseert twee maal per jaar in Utrecht een bijeenkomst met sprekers, good practices en uitwisseling van ideeën en ervaringen. Het programma wordt ruim van tevoren bekend gemaakt op de VGN-website.

De commissie heeft als speerpunten: kennis delen, best practices verzamelen en invloed uitoefenen op het curriculum.

Op dit moment oriënteren wij ons op het geven van workshops voor docenten PO en VO. Op studiedagen van teams of secties kunnen leden van de Commissie Wereldgeschiedenis op verzoek een workshop verzorgen. De focus ligt hierbij op de vraag: Hoe verbind ik in de les onderwerpen uit het curriculum met wereldhistorische thema’s? Dit onderdeel van onze activiteiten is nieuw en volop in ontwikkeling. Heb je hiervoor ideeën of vragen, neem contact met ons op!

Voor geïnteresseerde docenten heeft de Commissie Wereldgeschiedenis veel te bieden. Wij hebben gemerkt dat er onder docenten, oude en nieuwe, veel animo is voor dit onderwerp. Wij willen hierbij een oproep doen aan iedereen, docent-in-spee, ervaren docent, docentenopleider, om zich bij ons te melden, mee te doen en in de commissie een bijdrage te leveren aan ons inspirerende avontuur: meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Mail ons op wereldgeschiedenis@vgnkleio.nl.

Leden van de commissie: Marian Heesen, Kris van den Heijkant, Antheun Janse & Pim Renou

Advertentie