Voor vader!

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ving Nederland Belgische vluchtelingen op in bewaakte opvangkampen. Deze prentjes van gebeden in het (pseudo-)Vlaams-Nederlands komen uit het vluchtelingenkamp dat was gevestigd op de Eder heide (‘Vluchtoord Ede’). Ze zijn voor de vluchtelingen geschreven door de Amerikaans-Nederlandse schrijver Chris van Abkoude.

“Voor Vader!
Heer in den Hemel, hoor ons roepen,
Papeken is bij de strijdende troepen,
Och, Heer, hoor dat schieten om ons huizeken kleen
Waar moeten wij met Moederke lief toch heen?
Waar zien wij ons lief papake weer?
O, bescherm hem toch voor die kogels Heer!
Breng hem veilig hier weer, leidt zacht hem aan Uw hand
En redt Gij ons arme vaderland!”

Advertentie