Aflaat uit Groningen

Akte opgesteld door de rechter van de kerkelijke rechtbank van het Utrechtse bisdom. Hierin wordt verklaard dat degenen die op 20 juni 1477 aanwezig zijn bij de vertoning van de arm van St. Jan de Doper in de St. Maartenskerk te Groningen, een aflaat krijgen.

Advertentie