Arbeid adelt in Tilburg

Vaandel van een vakbond (1895)

Toelichting
Bovenaan het vaandel staat de tekst: ‘R.K. Werkliedenvere(e)niging’.
In het midden staat: ‘anno 1895 – arbeid adelt’.
Onderaan het vaandel staat: ‘Rerum Novarum – Tilburg’.

Advertentie