‘Die den spangjaert goet vertrouwt…’ Inval van de Veluwe 1624

Ook het oosten van Nederland vormde regelmatig het strijdtoneel tijdens de Nederlandse Opstand. Deze kaart geeft de veldtocht weer in het jaar 1624 van de Spaanse troepen onder leiding van graaf Hendrick van den Bergh. Het middelpunt van de kaart is Arnhem. De pentekeningen rondom de kaart geven de gebeurtenissen episodisch weer. De kaart is in 1624 gedrukt bij Claes Jansz. Visscher te Amsterdam.

Bijschrift tekening linksboven: ‘In ’t Aenkomen trots en Moedich / Het moedich aenkomen des vijants voor Aernhem’

Bijschrift tekening rechtsboven: ‘Maer in ’t Vluchten wel so Spoedich / De Vlucht tot Ede, van Gr. Hendrick ende sijn volck’

Bijschrift tekening midden boven: ‘Die den spangjaert goet vertrouwt / Siet hier waer op dat hy bouwt’

Bijschrift tekening onder: ‘Den optocht der Batavieren om haer Vyant af te kieren’

Advertentie