Hup Zijlma!

Een advertentie in een krant (1901):

Kiezers! Geloof niet in de prachtige beloften van kandidaat Wirtz, die zich voordoet als een echte man van het volk. U weet allemaal wat u van de partij van de heer Wirtz kunt verwachten: schoolstrijd en nog eens schoolstrijd. Bovendien wil zijn partij openbaar vermaak op zondag verbieden.
Kiezers! Laat u niet voor de gek houden. Stem op G. Zijlma, onze vooruitstrevende kandidaat. Hij is de enige die ons district door en door kent!

Advertentie