Portret van Octavianus

Dit portret van Octavianus is gevonden in Velsen. Naast zijn gezicht zijn er verschillende symbolen te vinden.

Details

Afmetingen: 11 x 11 mm. Dikte 2 mm.
Materiaal: Materiaal: steen, sarder of carneool; Kleur: bruinzwart, ondoorzichtig; Vorm: rond; Bewerking: Maaskant-Kleibrink, M., Catalogue of the engraved gems in the Royal Coin Cabinet, 1978, p.60, fig.2, type F1; Maakwijze: shallow modelling with flat bouterolle for the head, detailing with short wheel grooves in two different sizes (viz. the hair, nose, mouth, chin, cornstalks and fingers). Bright polishing on surface.
Periode: 1ste helft eerste eeuw na Chr. 15-30 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Noord-Holland, Velsen, Velsen, Velsen I
Verwerving: overdracht 2008 juni
Inventarisnummer: g 2008/6.1976-zn5

Advertentie