Vier beschrijvingen van personen uit de twintigste eeuw

Beschrijving 1

Hij vond het belangrijk dat de regering het beleid aanpaste vanwege dalende belastinginkomsten. Het was volgens hem nodig om te bezuinigen en de belastingen te verhogen. Deze aanpassingspolitiek was nodig voor het uiteindelijke economische herstel.

Beschrijving 2

Hij heeft geprobeerd zijn land te hervormen door een politiek van hervorming en openheid. Dat moest ook gelden voor de enorme macht van de communistische partij.

Beschrijving 3

In een beroemde toespraak wees hij zijn volk erop dat hij niets anders dan bloed, zweet en tranen had aan te bieden. Hij beloofde het land tegen elke prijs te verdedigen. De vijand zou moeten beseffen dat alleen door de verovering van het eiland de oorlog gewonnen zou kunnen worden.

Beschrijving 4

Terwijl zijn vrouw in elkaar zakte, schreeuwde hij tegen haar dat ze niet mocht sterven. Aan zijn begeleiders vertelde hij dat er met hem niets aan de hand was. Toen de auto Sarajevo had verlaten en in een volgende plaats aankwam, was de hertogin al overleden aan inwendige bloedingen. Even later zou ook hij sterven door een kogel die zijn halsslagader had geraakt.

Advertentie