Wij moeten vrije volken helpen

Een toespraak van een Amerikaanse president over een nieuwe buitenlandse politiek (1947):

“De Verenigde Staten steunen vanaf nu alle vrije volken die niet onderdrukt willen worden door gewapende minderheden. Dat geldt ook voor volken die zich verzetten tegen aanvallen van buitenaf. Wij moeten vrije volken helpen om op hun eigen manier hun eigen lot te bepalen.”

Advertentie