Rampjaar voor Maastricht

Deze lesopzet stelt leerlingen in staat om de oorzaken van het Rampjaar 1672 te begrijpen.

Lesmateriaal bij ‘Rampjaar voor Maastricht’ in Kleio 7, 2023.

Door Maud Wilbrink.

Advertentie