Type Kleio: Geschiedenis

Hoofdredacteur Daan van Leeuwen sprak na het nationale geschiedenisonderwijscongres van de VGN met de drie overige genomineerden van de Kleio-Klasseprijs. Ivo van de Wijdeven ging er met de prijs vandoor, maar wie zijn de drie andere auteurs? Hij sprak met de auteurs Jessica van Geel, Henk Slechte en Martijn Storms en stelde ze alle drie dezelfde vragen.
‘Je kunt op een andere manier kijken naar dezelfde gebeurtenissen,’ concludeert Jana Ligthart uit 5-vwo bij de bespreking van de opdracht. Dat is precies het doel van deze opdracht, waarbij leerlingen aan de Nederlandse of Indonesische kant staan en zich moeten buigen over een aantal kaartjes waarop gebeurtenissen staan uit de geschiedenis van deze twee landen.
Wie was Joop Hueting? Wat is de Excessennota? Waarom startte er pas in 2017 een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van geweld door Nederlandse soldaten in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd? Aan de hand van bronnen komen leerlingen tot antwoorden op deze vragen. Deze opdracht gaat over hoe na 1950 in Nederland werd teruggekeken op de onafhankelijkheidsstrijd.