‘Wat is macht’ casus Zuid-Afrika

Deze les maken leerlingen kennis met verschillende uitingen van macht. Ze proberen een beeld te vormen van ‘macht’ in een bepaalde context of periode en vergelijken dit.

Advertentie